Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Paris: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Paris

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Tel. +33-(0)1-44 18 19 20
E-post: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 20.11.2017 | Utrikesministeriet

Den konsulära jouren hjälper finländare utomlands dygnet runt

”Vår viktigaste uppgift är att hjälpa finländare som råkat ut för problem utomlands”, berättar Jonna som arbetar vid utrikesministeriets konsulära jour. Den konsulära jouren betjänar dygnet runt årets alla dagar.

Foto: Karoliina Romanoff
Ulkoministeriön päivystyskeskus
Utrikesministeriets jour

Den vanligaste orsaken till att man tar kontakt är att passet har försvunnit eller stulits.

”Vi sköter också ärenden i anslutning till finska medborgares eller i Finland fast bosatta utländska medborgares dödsfall, sjukhusvård och andra nödsituationer när beskickningarna och utrikesministeriet i övrigt är stängt.

Hjälp efterfrågas i alla möjliga olika situationer. Jonna nämner bland annat fall av allvarlig sjukdom och olycka, brottsoffer som behöver hjälp, anhörigas förfrågningar om förhållanden samt förfrågningar beträffande vårdnad om och kidnappning av barn.

Utrikesministeriets anvisningar i en nödsituation är att resenären ska sträva efter att ta kontakt med destinationslandets myndigheter. I en nödsituation ansvarar myndigheterna i destinationslandet även för utlänningar som vistas i landet. Detta är dock av olika skäl inte alltid möjligt och då hjälper den konsulära jouren.

Förutom olika jouruppgifter skaffar vi till exempel ämbetsbetyg från utlandet om kunden inte själv kan skaffa dessa”, berättar Jonna om sina arbetsuppgifter.

Pilotprojektet har snart pågått i två år

Jonna tycker att arbetet vid den konsulära jouren är intressant eftersom man hela tiden lär sig något nytt.

”Verksamheten vid den konsulära jouren inleddes för två år sedan och varje vecka får man nya kunskaper om det konsulära arbetet eller om olika länders myndighetspraxis. Under resans gång har även våra arbetsuppgifter uppdaterats och utvidgats”, berättar Jonna om utrikesministeriets pilotprojekt.

Servicenumret som sköts i Finland, via vilket det erbjuds rådgivning och konsulär service dygnet runt, infördes för att finländarna effektivt ska kunna erhålla hjälp utomlands. Tidigare erbjöds rådgivning vid Finlands beskickningar.

”Jag tror nog att utrikesministeriets service i och med reformen har blivit mer enhetlig och fungerar bättre”, bedömer Jonna.

Hjälp på Facebook via Nätkonsuln

Resenärer och finländare som bor permanent utomlands får också råd på Facebook via Nätkonsuln som sköts av de anställda vid den konsulära jouren. Facebookfrågor besvaras vid sidan av det övriga arbetet.

”Vi får många frågor om olika länders inresetillstånd och viseringspraxis, men tyvärr kan vi inte besvara dessa. Vi råder frågeställaren att bekanta sig med ifrågavarande lands inreseregler på en i Finland eller i närområdet verksam beskicknings webbplats eller att vara i kontakt med beskickningens kundtjänst”, berättar Jonna.

”Vi påminner resenärer om att de i nödsituationer på ort och ställe även kan söka hjälp hos ett annat EU-lands beskickning om det inte finns någon finländsk beskickning i landet”, säger Jonna.

Telefonnumret till utrikesministeriets jour är +358 9 1605 5555 eller e-post paivystys.um(at)formin.fi

Skriv ut

Uppdaterat 20.11.2017


© Finlands ambassad, Paris | Kontaktuppgifter