Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Pariisi : Palvelut: Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Suomi ja Ranska kuuluvat Schengen-maihin, joiden kansalaiset voivat liikkua Schengen- ja EU- ja ETA-maiden alueilla vapaasti. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa eli passia tai henkilökorttia. Monissa maissa yli kolmen kuukauden maassaoleskeluun tarvitaan oleskelulupa.

Konsulaatin aukioloajat

  • Asiakaspalvelu: ma-pe klo 9.15-12.00 iltapäivisin vain sopimuksen mukaan
  • Maahantuloluvat (oleskeluluvat, viisumit): ma-pe iltapäivisin ajanvarauksella
  • Puhelintiedustelut: ma-pe klo 14.00-16.00

Käyntiosoite: 2 rue Fabert, 75007 Paris
Puh: +33 (0)1 44 18 19 20 (valitse kieli: 2 suomi, valitse konsulaatti: 1)
Fax:  +33 (0)1 44 18 19 32
konsulaatti.par@formin.fi

EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien oikeus maahantuloon ja työntekoon Suomessa

Ranskalaiset, muut EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat voivat oleskella, opiskella ja tehdä vapaasti työtä Suomessa enintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Lisätietoa
Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttoviraston palvelupisteet
Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointipalvelu - enterfinland.fi

Muut kuin EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat;
Maahantulo Suomeen

Suomeen tuloa varten viisumia eivät tarvitse 1) ulkomaalaiset, joilla on jonkin Schengenin sopimuspuolen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa eikä 2) viisumivapaiden maiden luettelossa mainittujen valtioiden kansalaiset

Edellä mainitut voivat liikkua vapaasti turistina Schengen-maiden alueella 90 vuorokauden ajan, kuitenkin Schengenin sopimuksen mukaisten yleisten maahantuloedellytysten tulee toteutua.
Ulkomaalaisen on pidettävä matkustaessaan mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa ja Schengen-valtion myöntämää oleskelulupaa.

Lisätietoa
Maahanmuuttovirasto
Työ- ja elinkeinotoimisto

Viisumi (Schengen)

Viisumivelvollisen ulkomaalaisen tulee hakea viisumi Schengen-alueen ulkopuolelta ennen alueelle saapumista.

Schengen-viisumilla Schengen-alueelle saapunut matkailija voi liikkua alueen sisäpuolella viisumin voimassaoloajan. Vaikka Schengen-alueen sisärajoilla ei ole tarkastuksia, on viisumivelvollisella oltava passi tai muu hyväksytty matkustusasiakirja sekä Schengen-viisumi tai Schengen-maan oleskelulupa hänen liikkuessaan Schengen-alueella.

Schengenin sopimusta soveltavat Suomen lisäksi seuraavat valtiot: EU-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. ETA-maat: EU-maiden lisäksi Islanti, Norja ja Liechtenstein.

Tietoa Schengenistä 
Viisumin tarve Schengen-alueelle ja Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat
Maahantulo (UM)

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan yli kolme kuukautta kestävään oleskeluun Suomessa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupakortti

Oleskelulupa voidaan myöntää muun muassa seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Tarvitsenko oleskeluluvan?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa.

EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa.

Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Työntekoa, opiskelua ja perheenyhdistämistä varten oleskelulupa-anomuksen voi täyttää sähköisesti. Sitä varten tulee

  • rekisteröityä EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/)
  • käydä henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa

Oleskelulupaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen käsin ja asioimalla henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustossa. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto. Kunniakonsulaatit eivät voi ottaa hakemuksia vastaan.

Enter Finland

Joissakin tapauksissa lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen tai jonkin muun syyn perusteella Suomessa Maahanmuuttovirastossa.

Hakemus tulee täyttää huolella ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittavat liiteasiakirjat on hankittava etukäteen ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kaikkien liitteiden tulee olla käännetty joillekin näistä kielistä. Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Hakemusta ei voi jättää asiamiehen tai postin välityksellä.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa EnterFinland-palvelussa (https://enterfinland.fi/).

Lisätietoja oleskeluluvan hakemisesta ulkoministeriön verkkosivuilta.

Mitä oleskelulupa maksaa?

Oleskelulupamaksu peritään etukäteen hakemusta jätettäessä.

Hinnastot löytyvät sekä Maahanmuuttoviraston sivuilta  että edustuston sivulta (vasemman palkin Palveluhinnasto).

Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.

Kuinka kauan hakemuksen käsittely kestää?

Hakemuksen käsittelyaikaa on vaikea määritellä täsmällisesti. Käsittelyaikaan vaikuttaa myös se, joudutaanko hakemukseen pyytämään lisäselvityksiä. Edustusto ei voi vaikuttaa Maahanmuuttoviraston käsittelyaikaan.

Keskimääräiset käsittelyajat löytyvät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Oleskelulupakortti

Mikäli hakija saa myönteisen oleskelulupapäätöksen, saa hän biometriset tunnisteet sisältävän oleskelulupakortin. Kortti on voimassa enintään viisi vuotta, jonka jälkeen se tulee uusia. Uutta korttia voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovirastolta.

Oleskelulupakortti ei ole sidottu tiettyyn passiin, mutta kortin ja passin henkilötietojen on vastattava toisiaan. Kortti on siis uusittava, mikäli passissa olevat henkilötiedot muuttuvat.

Jos hakijalla on oleskelulupatarra vanhassa passissa ja passi vaihdetaan uuteen, on haettava korttia.

Mikäli kortti varastetaan tai se katoaa, tulee kortin haltijan tehdä asiasta ilmoitus poliisille.

Oleskeluluvan haltijan, joka on viisumivelvollisen maan kansalainen, tulee toimittaa poliisi-ilmoitus kadonneesta tai varastetusta oleskelulupakortista Suomen edustustolle ja hakea uutta oleskelulupaa päästäkseen Suomeen.

Oleskeluluvan tuomat oikeudet

Oleskeluluvan saanut henkilö voi asua, oleskella ja liikkua Suomessa sekä poistua maasta ja palata maahan luvan voimassaoloaikana. Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa myös tekemään työtä Suomessa.

Oleskeluluvan saanut henkilö voi myös alle kolmen kuukauden ajan oleskella ja liikkua Schengen-alueella, mikäli hän ei ole kohdemaahan maahantulokiellossa.

Oleskeluluvan voimassaolo

Määräaikainen oleskelulupa voi olla joko tilapäinen (B-lupa) tai jatkuva (A-lupa). Suomessa oleskelun tarkoitus vaikuttaa siihen, minkälainen ja minkä pituinen lupa henkilölle voidaan myöntää.

Työntekijän oleskelulupa on tilapäinen (B) tai jatkuva (A) työn luonteesta riippuen.

Opiskelijan oleskelulupa on aina luonteeltaan tilapäinen (B).

Perhesiteen perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa enintään saman ajan kuin perheenkokoajalle myönnetty lupa. Luvan laji (A tai B) riippuu perheenkokoajan luvasta.

Ensimmäinen lupa on yleensä vuoden mittainen, ellei lupaa nimenomaisesti haeta lyhyemmäksi ajaksi. Henkilö, jolla on jatkuva oleskelulupa, voi saada siihen jatkoa enintään neljä vuotta kerrallaan.

Kahden vuoden tilapäisen oleskelun jälkeen oleskelulupa myönnetään jatkuvana, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat yhä voimassa.

Määräaikaisen oleskeluluvan saatuaan ulkomaalaisen tulee hyvissä ajoin huolehtia, että hän oleskelun jatkuessa yli määräaikaisen oleskeluluvan voimassaolon jättää jatkolupahakemuksen. Jatkolupaa voi hakea vain Suomessa Maahanmuuttovrastolta.

Pysyvän oleskeluluvan voi saada aikaisintaan kun on oleskellut Suomessa yhtäjaksoisesti neljä vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla. Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi.

Oleskeluluvan peruminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa perutaan, kun ulkomaalainen on muuttanut pysyvästi pois Suomesta tai hän on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta maan ulkopuolella.

Ilmoitus väestötietorekisteriin

Väestötietolain nojalla henkilö, jonka tarkoitus on oleskella ulkomailla yli kolme kuukautta, on tehtävä ilmoitus väestötietorekisteriin joko tilapäisestä oleskelusta tai pysyvästä muutosta ulkomaille.

Lisätietoa:

Tiedote EU- ja ETA-maiden kansalaisille sekä Sveitsin kansalaisille

2.11.1945 annettu asetus ulkomaalaisten maahanpääsystä ja oleskelusta Ranskassa on muutettu 26.11.2003 annetulla lailla nro 2003-1119, joka julkaistiin 27.11.2003 päivätyssä Virallisessa lehdessä nro 274 (sivu 20136). Uuden siirtolaisuuden hallintaa, ulkomaalaisten oleskelua Ranskassa ja Ranskan kansalaisuutta koskevan lain 9. artiklassa säädetään seuraavasti:
" EU-maiden kansalaiset, ETA-maiden kansalaiset ja Sveitsin kansalaiset, joilla on pysyvä asuinpaikka Ranskassa, eivät tarvitse oleskelulupaa..."
Laki astui voimaan 29.11.2003.

Ym. maiden kansalaisilta ei enää vaadita oleskelulupaa missään tilanteessa.
Henkilöllisyyden todistamiseksi on esitettävä kansallinen henkilöllisyystodistus tai passi.
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.5.2017


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot