Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ranska julkisti biotalousstrategian: uutta pöhinää biopohjaisten tuotteiden käytölle - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 8.2.2017

Ranska julkisti biotalousstrategian: uutta pöhinää biopohjaisten tuotteiden käytölle

Ranskan biotalousstrategia hyväksyttiin 18.1.2017 hallituksen istunnossa. Suomalaisillekin toimijoille Ranskan biotalousstrategia avaa uusia mahdollisuuksia, sillä biotalous tulee nostamaan profiiliaan Ranskassa ja suomalainen osaaminen täydentää hyvällä tavalla ranskalaista osaamista.

Suomea arvostetaan jo nyt Ranskassa biotalouden kärkimaana mm. Alankomaiden, Yhdysvaltojen, Saksan ja Ison-Britannian ohella ja erityisesti metsäbiotalouden osaamisessa Suomea pidetään Ranskassa usein esimerkkimaana.

Biotalous2

Ranskan biotaloussektori on hyvin mittava.

Ranska on Euroopan johtava maatalousmaa, ja kaiken kaikkiaan biotalous työllistää 1,7 miljoonaa henkilöä ja vuotuinen liikevaihto on yli 300 miljardia euroa. Ranskassa toimii useita bioalan ja bioteknologian huippuyritystä ja tutkimus- ja kehitystoiminta on merkittävää.

Ranskan biotalousstrategia linkitetään vahvasti ilmastonmuutokseen ja Pariisin ilmastoneuvottelujen tuloksiin. Siinä on kuitenkin haluttu myös nostaa vahvasti esille, että biotalous on paitsi ratkaisu ilmastonmuutoskysymyksiin, myös suuri taloudellinen mahdollisuus Ranskan kaltaiselle maalle, jossa biomassa-potentiaali on erittäin vahva.

Asiakirja painottaa, että kyseessä on muutos koko yhteiskunnallisessa ajattelussa ja että sen tulee tapahtua koko EU:n tasolla.

Kaikki biotalouden sektorit kattava strategia

Ranskan biotalousstrategia on hyvin kattava ja siinä mielessä samanhenkinen kuin Suomen biotalousstrategia. Se ei keskity pelkästään maatalousbiotalouteen, vaan nostaa vahvasti esille myös metsiin perustuvan biotalouden, sinisen biotalouden, biojätteiden käytön, energiakysymykset ja ekosysteemipalvelut. Strategia nostaa esille myös proteiiniomavaraisuuden kasvattamisen tarpeen. Energiakysymyksissä nimenomaan puuenergian käytön lisääminen mainitaan useaan otteeseen.

Strategiassa nostetaan prioriteeteiksi seuraavat alueet:

  • Biomassan kestävän käytön lisääminen, huomioiden siihen liittyvät ympäristökysymykset
  • Biomassan käytön optimointi jotta kyetään vastaamaan kysyntään sekä elintarviketuotannon että muun tuotannon osalta.

Ranska aikoo ottaa käyttöön kansallisen biomassan käyttöstrategian (SNMB, stratégie nationale de mobilisation de la biomasse), joka jakautuu myös alueelliselle tasolle (SRN, schémas régionaux biomasse). SNMB:n tulee paitsi hallinnoida Ranskan kansallisen biomassan käyttöä, myös arvioida tarvetta ulkomaisen biomassan tuontiin.

Ranskan biotalousstrategia painottaa myös biopohjaisten tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Biotalousstrategia listaa neljä kohtaa biotalouden ympäristövaikutusten arvioinnissa:

  1. Vaikutukset hiilidioksidin sidontaan.
  2. Biomassan käytön tehokkuus.
  3. Ekosysteemipalvelut ja maisemien ylläpito.
  4. Biojätteiden, sivuvirtojen ja kierrätettävyyden huomioiminen.

Mahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle

Suomalaisille toimijoille Ranskan biotalousstrategia tarjoaa markkinamahdollisuuksia esim. biomassojen identifiointiin ja niiden käytön optimointiin liittyen. Biopohjaisten tuotteiden käytön kasvu tullee lähivuosina olemaan Ranskassa hallituksen tavoitteena, tulevien vaalien tuloksesta riippumatta, ja siitä kasvusta voi Suomikin hyötyä. Tarvetta tulee väistämättä olemaan myös tuonti-biomassalle ja innovatiivisille ulkomaisille ei-fossiilisille vaihtoehdoille.

Tulosta

Päivitetty 15.2.2017


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot