Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2018 - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.12.2017

Suomen suurlähetystö Pariisissa hakee korkeakouluharjoittelijoita vuodelle 2018

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita 2–3 kuukauden harjoitteluun. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin UM:n hyväksymältä taholta.

Suomen Pariisin-suurlähetystö tarjoaa mielenkiintoisen ja haastavan työympäristön. Suomen Yhteiskunta-alan ylioppilaat ry valitsi Pariisin-suurlähetystön parhaaksi harjoittelupaikaksi vuonna 2014.

Suurlähetystön päätehtävät ovat

 • EU-asioiden seuranta ja raportointi
 • Ranskan sisäpolitiikan, talouspolitiikan sekä ulko- ja   turvallisuuspolitiikan             seuranta ja raportointi
 • Erilaisiin selvityspyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen
 • Poliittisen ja virkamiestason vierailujen valmistelu
 • Vienninedistäminen ja Team Finland -toiminta yhteistyössä muiden                       toimijoiden kanssa
 • Viestintä- ja maakuvatyö
 • Yhteydenpito kulttuurielämän vaikuttajiin
 • Konsulipalveluiden tarjoaminen Ranskassa asuville ja Ranskaan                           matkustaville suomalaisille

Korkeakouluharjoittelijan työtehtäviin kuuluu muun muassa

 • avustaminen tiedonhankinnassa, raportoinnissa, mediakatsauksissi ja viestinnässä
 • avustaminen vienninedistämis-, maakuva- ja Team Finland -työssä        
 • avustaminen vierailujen ja tapahtumien sekä tilaisuuksien järjestelyissä
 • osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja niistä raportoiminen
 • avustaminen edustuston muissa tehtävissä tarpeen mukaan

Harjoittelijan tulisi olla laajasti kiinnostunut kansainvälisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, EU-asioista, talouspolitiikasta sekä kaupallis-taloudellisista kysymyksistä. Koulutustaustana valtio- ja yhteiskuntatieteet, oikeustieteet, kauppatieteet, viestintäoppi/journalismi tai muu harjoittelun sisällön ja tavoitteiden kannalta soveltuva ala.

Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi edellytetään hyvää ranskan kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Muu kielitaito on hyödyksi.

Ajankohta ja kesto: 2–3 kuukauden harjoittelujaksojen ajat:

huhtikuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin, syyskuun alusta marraskuun loppuun ja lokakuun alusta joulukuun loppuun

Työaika: Kokoaikatyö
Palkka: 1189,00 €
Harjoittelijoiden määrä: 3

Lisätietoja:

Harjoittelun edellytyksenä on, että harjoittelijan korkeakoulu/yliopisto vastaa harjoittelun rahoituksesta 1–2 kuukauden osalta, jolloin suurlähetystö voi maksaa tämän lisäksi maksimissaan yhden kuukauden palkan. Korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka, joka vuonna 2018 on 1189,00 €.

Viimeinen hakupäivä 15. tammikuuta 2018

Hakemukset (motivaatiokirje ja CV) sekä vahvistus rahoituksesta tulee lähettää määräaikaan 15.1.2018 mennessä sähköpostitse: sanomat.par@formin.fi  

Hakija voi esittää hakemuksessaan toiveen harjoittelukauden ajoittumiselle edellä ilmoitetuista vaihtoehdoista.

Koulutusalavalinta:

Yhteiskunta- ja hallintotieteet, Media-, viestintä- ja informaatioala, Kauppa- ja taloustieteet, Oikeustiede

Yhteyshenkilö:

Suomen suurlähetystö, Pariisi
Benita Lindström
Ambassade de Finlande
Place de Finlande
75007 Paris
France

+33 6 12221208 +33 1 44181920

benita.lindstrom(at)formin.fi
www.finlande.fr
Facebook
Twitter

Tulosta

Päivitetty 18.12.2017


© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot