Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuusasiat - Suomen suurlähetystö, Pariisi : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Pariisi

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Puh. +33-(0)1-44 18 19 20
S-posti: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

Kaksoiskansalaisuus ja monikansalaisuus

Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen maan kansalaisuuden, sillä Suomen lainsäädäntö on hyväksynyt monikansalaisuuden 1.6.2003 lähtien. Uusi kansalaisuus tulee kuitenkin rekisteröidä Suomeen. Suomen kansalaisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa ja tarkemmin uudessa kansalaisuuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2011.

Konsulaatin aukioloajat

  • Asiakaspalvelu: ma-pe klo 9.15-12.00 iltapäivisin vain sopimuksen mukaan
  • Maahantuloluvat (oleskeluluvat, viisumit): ma-pe iltapäivisin ajanvarauksella
  • Puhelintiedustelut: ma-pe klo 14.00-16.00

Käyntiosoite: 2 rue Fabert, 75007 Paris
Puh: +33 (0)1 44 18 19 20 (valitse kieli: 2 suomi, valitse konsulaatti: 1)
Fax:  +33 (0)1 44 18 19 32
konsulaatti.par@formin.fi

Mikäli Suomen kansalainen on saanut vieraan maan kansalaisuuden hakemuksesta ennen 1.6.2003, hän on todennäköisesti menettänyt Suomen kansalaisuutensa. Entiset Suomen kansalaiset sekä heidän alaikäiset lapsensa voivat hakea Suomen kansalaisuuttaan takaisin maksullisella kansalaisuusilmoituksella.

Jotta henkilö ei tahtomattaan menettäisi toisen maan kansalaisuuttaan, on suositeltavaa selvittää etukäteen toisen valtion lainsäädännön suhtautuminen monikansalaisuuteen ja sen saamistapaan (kansalaisuusilmoitus/-hakemus).

Kansalaisuusasioista vastaa Suomessa Maahanmuuttovirasto.

Toisen maan kansalaisuuden rekisteröinti Suomeen

Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisteri­keskuksen varmennepalvelusta (661/2009) velvoittaa Suomen kansalaisia pitämään väestötiedot ajantasaisina ja ilmoittamaan kaikki väestötietojensa muutokset. Rekisteröinnin voi tehdä joko suoraan maistraattiin tai Suomen edustuston kautta. Rekisteröinti Suomesssa on maksuton ja kestää n. 2-3 viikkoa.

Rekisteröintiä varten vaaditaan kansalaistamispäätös  apostillella ja virallinen käännös päätöksestä, jos kansalaistamispäätöstä ei ole mahdollista saada englanniksi. Apostillella varustettu asiakirja toimitetaan joko kotikunnan maistraattiin tai Suomen ulkomaan edustustoon.

Lapsen kansalaisuus

Lapsen kansalaisuuden määräytymiseen vaikuttaa syntymähetkellä voimassa ollut Suomen kansalaisuuslainsäädäntö. Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden, mikäli keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen tulee rekisteröidä Suomeen.

  • Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).
  • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään lapsen syntyessä. Mikäli vanhemmat eivät olleet keskenään avioliitossa lapsen syntyessä, lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta isyyden vahvistamisen jälkeen tai vanhempien avioliiton solmimispäivästä lukien. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Suomen kansalaisuuden menettäminen 22-vuotiaana

Monikansalainen menettää automaattisesti Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, mikäli hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa.

  • Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta
  • Henkilö on asunut  Suomessa tai muussa Pohjoismaassa yhteensä 7 vuotta ennen kuin täyttää 22 vuotta, tai
  • Henkilö on 18-21 –vuotiaana:

 a) hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai

 b) suorittaa tai on suorittanut Suomen varusmies- tai siviilipalveluksen  tai

 c) saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta tai

 d) ilmoittanut kirjallisesti (vapaamuotoinen) Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden. Ilmoitusta ei voi tehdä kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Kansalaisuuden takaisinsaaminen ilmoitusmenettelyllä

Kansalaisuutensa menettäneet entiset Suomen kansalaiset voivat saada kansalaisuuden takaisin maksullisella ilmoitusmenettelyllä, johon voidaan liittää alaikäinen lapsi kanssahakijaksi. Ilmoitusmenettely ei koske Suomen kansalaisen täysi-ikäisiä jälkeläisiä.

Kansalaisuusilmoituksen voi jättää sähköisesti Maahanmuuttoviraston  EnterFinland –palvelun kautta, jolloin hakijan tulee käydä 30 päivän kuluessa tunnistautumassa ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat  Suomen ulkomaan edustustossa tai kunniakonsulaatissa. Ilmoituksen voi jättää Suomen ulkomaan edustustoon tai kunniakonsulaattiin KAN_7 -lomakkeella. Suomessa kansalaisuusilmoituksen voi jättää poliisille. Lisätietoja Maahanmuuttovirastolta, joka ratkaisee kansalaisuusilmoituksen ja lähettää päätöksen postitse.

Kansalaisuuden määrittäminen

Maahanmuuttovirasto voi määrittää täysi-ikäisen henkilön tai hänen huollossaan olevan lapsen kansalaisuusaseman. Määrityksen perusteella voi selvittää onko henkilö Suomen kansalainen tai minkä valtion kansalaisena häntä Suomessa pidetään ja onko hänen kansalaisuustietonsa merkitty oikein väestötietojärjestelmään. Määrittämispyyntö on maksullinen. Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta.

Lisätietoja

© Suomen suurlähetystö, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot