Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Medborgarskap - Finlands ambassad, Paris : Tjänster : Medborgarskap

FINLANDS AMBASSAD, Paris

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Tel. +33-(0)1-44 18 19 20
E-post: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Medborgarskap

Dubbelt och flerfaldigt medborgarskap

Finland tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit till exempel fransk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Frankrike och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Konsulära avdelningens kundservice

 • kundservice måndag-fredag 9.15 - 12.00, på eftermiddag bara avtalsenligt
 • Inresetillstånd måndag-fredag på eftermiddag med tidsbeställning
 • Telefonförfrågningar måndag-fredag 14.00 - 16.00

Besökadress: 2 rue Fabert, 75007 Paris
Tel. +33 (0)1 44 18 19 20 (välj språk:3, välj konsulat: 1)
Fax +33 (0)1 44 18 19 32
e-post: konsulaatti.par@formin.fi

Personer med flerfaldigt medborgarskap kan ha två (eller flera) pass, men för att undvika svårigheter rekommenderas att endast ett pass används vid en och samma resa.

Tidigare finsk medborgare

Om du tidigare varit finsk medborgare kan du få tillbaka medborgarskapet genom anmälan. Instruktioner av anmälan från Migrationsverket.

Barns medborgarskap

Om modern är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap (gäller barn födda efter 1.9.1984).

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet genom att skaffa ett personbevis för barnet och skicka det till Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad.

Om fader är finsk medborgare får barnet automatiskt finskt medborgarskap ifall fadern är gift med modern.

Föräldrarna bör själva se till att barnet registreras i det finska befolkningsdatasystemet genom att skaffa ett personbevis för barnet och skicka det till Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad. I personbeviset bör framgå föräldrarnas personuppgifter. Ett personbevis för fadern där det framgår vilket datum äktenskapet ingicks är bra att bifoga.

Om fader är finsk medborgare men inte gift med modern kan barnet få finskt medborgarskap genom anmälan till Migrationsverket.

Ifall anmälan inte görs och föräldrarna senare gifter sig, kan ett minderårigt barn under vissa förutsättningar få finskt medborgarskap från och med det datum äktenskapet ingicks.

Befrielse från finskt medborgarskap

Du kan befria dig från finskt medborgarskap genom att ansöka om befrielse på Migrationsverkets blankett KAN_3. Ansökan lämnas personligen till Finlands ambassad utomlands eller till Migrationsverket i Finland.

Handläggningsavgiften betalas på ambassaden med kort på plats eller i förväg på ambassadens konto och kvitto bifogas till anmälan (behandlingsavgifter).

Tillläggsuppgifter: Migrationsverket

Behålla finskt medborgarskap som 18–22-åring

Om du har finskt och utländskt dubbelmedborgarskap kan du förlora ditt finska medborgarskap automatiskt när du fyller 22 år. För att behålla det finska medborgarskapet krävs en tillräcklig anknytning till Finland, till exempel:

 • du är född i Finland och din hemkommun är i Finland när du fyller 22
 • du har bott i något annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige eller Danmark) sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år eller
 • du har som 18–21-åring:
  1.  ansökt om eller fått finskt pass, eller
  2.  fullgjort eller för tillfället fullgör värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst i Finland, eller
  3.  har fått finskt medborgarskap genom ansökan eller anmälan, eller
  4. har meddelat en finsk ambassad eller magistraten i Finland att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Meddelandet görs skriftligen och fritt formulerat.

Tillläggsuppgifter: Migrationsverket

Kontroll av egna uppgifter i Finlands befolkningsdatasystem inkl. medborgarskap

Du kan kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet genom befolkningsregistercentralens sida.

© Finlands ambassad, Paris | Kontaktuppgifter