Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Rekisteröinnit väestörekisteriin - Finlands ambassad, Paris : Tjänster : Registreringar till befolkningsdatasystemet

FINLANDS AMBASSAD, Paris

Ambassade de Finlande
Place de Finlande 75007 Paris, France
Tel. +33-(0)1-44 18 19 20
E-post: sanomat.par@formin.fi
Français | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Befolkningsregisterärenden

Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över alla i Finland och i utlandet bosatta finska medborgare. Befolkningsdatalagen förpliktar utomland bosatta finländare att omedelbart anmäla till magistraterna i Finland om ändringar i sina personuppgifter som skett under vistelsen utomlands, såsom bl. a. barns födelse, ingående av äktenskap, skilsmässa, adress- och namnändring.

Blanketter för anmälan fås från http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html. Formuläret med behövliga bilagor sänds direkt till den adress i Finland som nämns i blanketten eller till ambassaden i Paris.

Bilagor för registrering av barn:

  • Ursprunglig internationell (plurilingue) födelseattest eller en kopia vars riktighet bestyrkts samt apostilleintyg. Om födelseattesten är franskspråkig behövs översättning av en auktoriserad translator till finska, svenska eller engelska samt apostilleintyg för översättningen.
  • blanketten för anmälan

Bilagor för registrering av äktenskap:                

  • Internationell vigselattest (plurilingue) i original eller en kopia vars riktighet bestyrkts samt apostilleintyg. Om vigselattesten är franskspråkig behövs översättning av en auktoriserad translator till finska, svenska eller engelska samt apostilleintyg för översättningen.
  • blanketten för anmälan

Bilagor för registrering av dödsfall:

Registrering av skilsmässa:

  • Skilsmässodomen i original eller en kopia vars riktighet bestyrkts samt intyg i enlighet med EU-lagstiftningen (artikel 39). Intyget fås från den myndighet som beviljat skilsmässan.

Om EU-lagstiftning motsvarande intyg fattas, behövs:

  • Skilsmässodomen i original eller en kopia vars riktighet bestyrkts samt en av auktoriserad translator gjord översättning till finska, svenska eller engelska.
  • Apostilleintyg för skilsmässodomen samt för översättningen.

Om skilsmässan beviljats före den 1.3.2001 bör den bestyrkas av Helsingfors hovrätt.

Meddelande om adressförändring

Meddelanden från finska myndigheter (meddelande om rösträtt, meddelanden i värnpliktsangelägenheter) når inte mottagarna utomlands om befolkningsdatasystemet har felaktiga adressuppgifter.

Utomlands bosatta finländska medborgare kan uppdatera sina adressuppgifter genom att fylla i flyttanmälan och sända den elektroniskt eller via e-mail: address@maistraatti.fi eller per post till den magistrat där personen i fråga är skriven. Om man inte vet vilken kommun man är skriven i sänds flyttanmälan till magistraten i Västra Finland, enheten i Seinäjoki.

Magistraten – anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands

Befolkningsregistercentralen - kontroll av egna uppgifter

Befolkningsregistercentralen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.5.2017


© Finlands ambassad, Paris | Kontaktuppgifter